საიტის წესები

ზოგადი წესები და პირობები

საიტზე რეგისტრაციისთვის საჭიროა იყო +18 მიღწეული პირი!

საიტზე თამაში არ ხდება რეალურ ფულზე!

საიტზე არ უნდა მოხდეს რეგისტრირებული მომხმარებლის მიერ ნებისმიერი სახის რეკლამირება!

საიტი "Spinbet.Ge" არ აგებს პასუხს მომხმარებლის მიერ გამოქვეყნებულ კონტენტზე!

საიტზე დაცულია საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ყველა საჭირო კანონი და დებულება!

საიტზე აუცილებლად დაცული უნდა იყოს ცენზურა!

"Spinbet.Ge" - იტოვებს უფლებას ნებისმიერ დროს მომხმარებელთან შეთანხმების გარეშე შეცვალოს საიტის წესები!