სტრიმი - გატანა 4000 ლარი
სტრიმი - გატანა 5000 ლარი